Privacy statement De Participatie Academie B.V.

Heb je een issue? Mail naar office@departicipatieacademie.nl en we zoeken samen naar een oplossing.

App een coach App een coach
Algemeen

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de De Participatie Academie B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat De Participatie Academie B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die door middel van links met onze website zijn verbonden. De Participatie Academie B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doel van de verwerking

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u in sommige gevallen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

De Participatie Academie B.V. moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, sub a, van de AVG). De Participatie Academie B.V. kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken.

 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Participatie Academie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Uw naam en e-mailadres slaan wij op zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven.

Beveiliging persoonsgegevens

De Participatie Academie B.V. zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding (SSL) plaats.

Privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).
Als u wilt weten welke persoonsgegevens De Participatie Academie B.V. van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De Participatie Academie B.V. behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of het wissen van uw gegevens (artikel 17 AVG).
Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die De Participatie Academie B.V. van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

U kunt uw verzoeken melden aan:

De Participatie Academie B.V.
Marconistraat 16,
3029 AK te Rotterdam
Te bereiken via: office@departicipatieacademie.nl