Wat is een doel zonder visie?

Wij kijken vanuit de ogen van onze deelnemers naar het grotere plaatje, want alleen samen kunnen we groeien en van elkaar leren.

App een coach App een coach
Participatie
Carrousel

De Participatie Carrousel

De Participatie Carrousel

Verlaagt drempels op de arbeidsmarkt

De Participatie Carrousel is een methode om drempels te verlagen op de arbeidsmarkt. De Participatie Carrousel gaat altijd uit van de mogelijkheden en nooit van de beperkingen. Deze instelling zorgt in de nodige ontwikkelfase en opleidingsomgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op den duur zal dit leiden tot zelfstandige banen van langere tijd.

Dit is een gezamenlijk initiatief om op vooraf afgesproken functieprofielen een garantie op uit- en instroom te geven.

Intrinsieke motivatie

Intrinsieke motivatie is het allerbelangrijkst om aan het werkt te kunnen gaan. Mensen die al langere tijd zonder werk zitten hebben allemaal hun eigen unieke verhaal. In De Participatie Carrousel worden medewerkers aangesproken op hun ambitie en hun kansen, vanuit het huidige functioneren in de nieuwe ontwikkelomgeving en dus niet op hun verleden.

De Participatie Caroussel werkt niet aanbod gedreven, maar juist vraaggestuurd. De werkgevers stellen opleidingsplekken en banen vooraf ter beschikking. Daarnaast biedt de ParticipatieCarrousel de mogelijkheid aan gemeenten om te betalen op basis van resultaat. Zowel de werkgevers als de deelnemende werknemers worden actief gecoacht.

Onze visie op de participatie keten